IB exchange program โปรแกรมมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน

IB exchange program โปรแกรมมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนในเครือองค์กร UWC จัดการเรียนการสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยหลักสูตร IB exchange program มีเนื้อหาวิชาเทียบเท่าปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมศึกษา และปีแรกของมหาวิทยาลัย หลายประเทศรับรองประกาศนียบัตร IB เป็นประกาศณียบัตรที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ แคนาดา เป็นต้น ประเทศไทยได้เทียบระดับให้เท่ากับการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และสามารถศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เช่นกัน ปัจจุบันโรงเรียนในเครือองค์กรมีอยู่ 14 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ที่สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา อิตาลี สิงคโปร์ สวาซิแลนด์ ฮ่องกง นอร์เวย์ อินเดีย คอสตาริกา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และ อาร์มีเนีย ถึงแม้โรงเรียนแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ทุกโรงเรียนมีพันธกิจร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมที่มุ่งให้นักศึกษาเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม

หลักสูตร IB exchange program

หลักสูตร International Baccalaureate หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ IB เป็นโปรแกรมการศึกษานานาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน ปัญญา, อารมณ์ และ สังคม ให้เข้ากับยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยได้มีการเริ่มใช้ครั้งแรก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2511 หลักสูตร IB exchange program ในปัจจุบัน เปิดสอนสำหรับเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 3 ถึง 19 ปี เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับและถูกเลือกใช้ใน 3,462 สถานศึกษา ใน 143 ประเทศ มีนักเรียนลงทะเบียนเรียนราว 1,049,000 คน ถึงแม้ว่าหลักสูตรที่ใช้ใน United World College จะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติก็ตามยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆอีก 3 หลักสูตร

หลักสูตร IB exchange program มีอะไรบ้าง

1.หลักสูตรการศึกษาระดับต้น หรือ Primary Years Programme (PYP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 3-12 ปี มุ่งเน้นพัฒนาการในวัยเด็กที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน
2.หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง หรือ Middle Years Programme (MYP) เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี มีโครงสร้างการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยความท้าทายเชิงวิชาการและทักษะชีวิต โดยนำเนื้อหาของรายวิชาในโรงเรียนและความรู้ทั่วไปมาผสมผสานไว้ด้วยกัน
3.หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ หรือ Diploma Programme เป็นหลักสูตร 2 ปีสำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี ที่ตอบสนองนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สูงและช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมและมีคุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก
4.หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ หรือ Career-related Certificate (IBCC) สำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี เป็นโปรแกรมล่าสุดที่ IBO ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเพื่อนให้ผู้เรียนได้เลือกวิชาเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพที่ผู้เรียนสนใจ

IB exchange program ต่างจาก หลักสูตรอื่นๆอย่างไร

หากพูดกันตรงๆ สิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือหลักสูตร IB exchange program ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกมากกว่าหลักสูตรอื่นๆ ในด้านมาตรฐานและคุณสมบัติของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่นการนำหน่วยกิจจากการสอบประเมินผลไปใช้ในมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ด้วยหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้วยกิจกรรมต่างๆ และเสริมสร้างทักษะนอกเหนือจากวิชาการ ส่งผลให้ IB exchange program โดดเด่นมากกว่า A-level และหลักสูตรอื่นๆ

โรงเรียนในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร IB exchange program

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตินานาชาติ มีเพิ่มมากขึ้น โรงเรียนบางกอกพัฒนา, โรงเรียนบริติช อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงเรียนคอนคอเดียน อินเตอร์เนชัลแนล,โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์, โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี, โรงเรียนนานาชาติเปรม ติลสูลานนท์ และโรงเรียนนานาชาติไอเอสบี เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดจากย้อมสีผมจะแก้ไขได้อย่างไรกัน

2

สำหรับการย้อมสีผมเพื่อไม่ให้ผมแห้งเสียหรือแข็งกระด้าง เลือกซื้อน้ำยาย้อมสีผมที่ทำมาจากธรรมชาติ ซึ่งน้ำยาย้อมสีผมที่สกัดจากธรรมชาติจะไม่ค่อยมีสารเคมีมากเท่ากับน้ำยาย้อมผมทั่วไป แม้ราคาอาจจะแพงไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ดีมากโดยทีเดียว หรืออาจจะเลือกซื้อน้ำยาย้อมสีผมที่ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนีย เพราะสารแอมโมเนียคือส่วนผสมที่อาจจะทำให้เส้นผมของเราแห้งเสียหรือแห้งกระด้างได้จึงอยากให้หาน้ำยาย้อมผมที่มีส่วนผสมที่น้อยที่สุดหากหาไม่ได้จริงๆ รวมถึงควรจะหลีกเลี่ยงในการย้อมผมติดต่อกันในระยะเวลาสั้นๆ เพราะการย้อมผมติดต่อกันนั้นจะทำให้ผมของเราแห้งเสียได้ง่าย เพราะเนื่องจากมีสารเคมีหลายชนิดมากัดเส้นผมของเราจึงจะทำให้ผมขาดหรือผมร่วงได้อีกด้วย หลังย้อมผมได้ประมาณ 4-7วัน แนะนำให้ไปอบไอน้ำเพื่อทำให้ผมชุมชื้นและยังสามารถรักษาผมที่แข็งกระด้างดีได้อีกด้วย

สำหรับวิธีย้อมสีผมหรือวิธีเลือกยาย้อมสีผมทางเว็บก็ได้แนะนำให้คุณผู้อ่านได้เข้าใจกันง่ายๆ แต่หลังจากที่ย้อมผมแล้วนั้นเราก็ต้องควรใส่ใจในการเลือกใช้แชมพูสระผมและครีมนวดผมด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นมากหลังจากการย้อมผม ให้เลือกใช้แชมพูและครีมนวดที่มีคำแนะนำว่าเหมาะกับสภาพผมที่ย้อมผม หรือช่วยบำรุงเส้นผมหลังจากการทำสีผม นั้นเอง เพียงเท่านี้คุณก็จะมีผมที่สวยและไม่แข็งกระด้างจากการย้อมสีผมอีกแล้ว…

เสื้อผ้าคนอ้วนแฟชั่นเนื้อผ้าชีฟอง พริ้ว สวย สบายตัวรับลมร้อน

เสื้อผ้าคนอ้วนเสื้อผ้าคนอ้วน สวยรับลมร้อนกับแฟชั่นเสื้อผ้าเนื้อชีฟอง ที่มีข้อได้เปรียบไม่น้อยสำหรับสาวไซส์อวบ บิ๊กไซส์อย่างเรา เพราะเนื้อผ้าประเภทนี้นอกจากเนื้อบางเบา ให้ความรู้สึกอ่อนหวานสำหรับสาวอวบที่รักการแต่งตัวสไตล์นี้ เนื้อผ้าชีฟองยังใส่สบาย สวย ไม่แข็งเหนอะหนะเหงื่อเหมือนผ้าใยสังเคราะห์หลายประเภท เสื้อผ้าคนอ้วนเนื้อชีฟองจึงเป็นแฟชั่นโปรดในดวงใจสำหรับสาวๆ หลายคนอยู่แล้วค่ะ

หน้าร้อนนี้จะเลือกใส่เสื้อผ้าคนอ้วนเนื้อชีฟองสไตล์ไหนดี

เดรสคนอ้วนเนื้อชีฟอง

เบา บาง สบาย สำหรับสาวติดเดรส การเลือกชุดเดรสเนื้อผ้าชีฟองจึงสวย ลงตัว สุดๆ คุณอาจเลือกใส่เดรสชนิดนี้ในแบบสีสัน สดใส สร้างสไตล์ บุคลิกที่ดูร่าเริง สดชื่่น รับไอแดด จะเป็นลายดอกไม้ ที่ดูสดใส น่ารัก หรือเลือกใส่เป็นสีเอิร์ธ โทน ขรึม เรียบ ก็ยังน่ารักดูดี แม้การเลือกใส่เดรสสำหรับช่วงร้อนสุดอย่างเดือนเมษายน อาจเป็นเรื่องชวนลำบากใจไม่น้อย สำหรับสาวเหงื่อเยอะไซส์เรา แต่เนื้อผ้าชีฟองกลายเป็นคำตอบของการแต่งตัวในช่วงนี้ไปอย่างลงตัวค่ะ

แฟชั่นชีฟองกระโปรงคนอ้วน

เทคนิคเพิ่มเติมแต่งตัวสไตล์คนอ้วน สำหรับกระโปรงเนื้อชีฟอง สาวอวบหลายคนที่มีเนื้อบริเวณสะโพกเยอะ อาจเลือกหากระโปรงทรงเอ หรือทรงบาน ที่ช่วยสร้างเส้นโค้งบริเวณช่วงเอว ทำให้คุณดูน่ารัก ไม่ใช่เล่นจากความพริ้วสวยของตัวชีฟอง การเลือกใส่กระโปรงเนื้อนี้ ที่ต้องระวังอีกนิดคือ พยายามไม่หยิบกระโปรงคนอ้วนที่เล็กผิดไซส์ หรือคับจนเกินไป เพราะจะกลายเป็นกระโปรงจะรัดให้เอว และสะโพกคุณดูหนา อวบ ใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะ

แฟชั่นเสื้อชีฟองคนอ้วนหลากสไตล์

เนื้อผ้าชีฟองเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะความบาง เบา พริ้ว ทำให้การเลือกใส่เสื้อผ้าคนอ้วนเนื้อนี้ค่อนข้างเลือกใส่ได้ง่ายสำหรับสาวอวบที่ชอบการแต่งตัวสไตล์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์เรียบ ดูสวย หวานแอบหรูเล็กๆ หรือผ้าชีฟองลายดอก ติดของประดับ ฯลฯ ก็เก๋น่ารักทุกสไตล์ค่ะ

เมืองไทยประกันชีวิต พร้อมที่จะดูแลสุขภาพให้ทุกคน

แน่นอนว่าการทำประกันสุขภาพของคุณนั้นจะต้องมีตัวเลือกให้คุณเลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันชื่อดัง หรือว่าจะเป็นบริษัทประกันที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกก็ตาม แต่มีบริษัทประกันแห่งหนึ่งที่คุณจะต้องได้รู้จัก และคุ้นหูเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงการทำประกันสุขภาพ นั่นก็คือ เมืองไทยประกันชีวิต เพราะเป็นบริษัทชื่อดังชื่อหนึ่งเลยก็ว่าได้ แล้วคุณเองก็จะต้องมีความสนใจในการทำประกันสุขภาพกับบริษัทนี้ไม่น้อย แต่ยังอาจจะไม่รู้ว่าประกันสุขภาพของที่นี่เค้ามีดียังไงบ้าง เรามาดูกันเลยดีกว่า

สำหรับเมืองไทยประกันชีวิตนั้นจัดเป็นบริษัทประกันชีวิตบริษัทหนึ่งที่มีชื่อเสียงติดหูคนไทยมากที่สุดบรัทหนึ่งเลยนั่นเอง นอกจากจะมีการโฆษณาที่ประทับใจและเห็นได้บ่อยตามสื่อต่างๆแล้ว ยังมีการเลือกพรีเซนตเอร์โฆษณาได้ดีออีกด้วย แต่ละคนนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเข้าถึงคนได้เป็นจำนวนมากนั่นเอง แต่สำหรับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงขนาดนี้ก็ยังคงเผชิญหน้ากับคำถามที่ว่าการทำประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตนั้นดีหรือไม่อยู่เหมือนกันกัยบริษัทประกันบริษัทอื่นๆ

ฐานะการเงินของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต นั้นเรียกได้ว่าในตอนนี้นั้นประกันเมืองไทยประกันชีวิต นั้นน่าจะมีฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือที่น่าจะเรียกได้ว่ามั่นคงมากที่สุดในไทยทั้งแง่ของการเป็นที่รู้จักและสถานภาพของตัวบริษัทเองนั่นเอง และจริงๆที่บริษัทนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่นักลงทุนและเพื่อนอาจจะให้ความสนใจในการทำประกันและลงทุนได้นั่นเอง

ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเรียกได้ว่าบริษัทประกันเมืองไทยประกันชีวิตนั้นค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและน่าใช้บริการมากที่สุดบริษัทหนึ่งนั่นเอง และได้รับความนิยมในประกันที่หลากหลายรูปแบบทั้งแบบธรรมดาและแบบสูงวัย หรือแบบอื่นๆนั่นเอง อีกทั้งเมืองไทยประกันชีวิต ยังเป็นบริษัทที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่เคยมีประวัติเสีย เงื่อนไขสัญญาต่างๆ ทำกันอย่างโจ่งแจ้งและบริสุทธิ์ใจ จึงมั่นใจเมื่อทำประกันกับเมืองไทยประกันชีวิตได้เลย แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง

นาฬิกายาม ช่วยลดการหลับของยาม เพิ่มการเดินตรวจสถานที่

โดยทั่วไปหน่วยงานที่ใช้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเรียกย่อๆว่า รปภ. เพื่อดูแลสถานที่ ของหน่วยงานถ้าใช้ รปภ.สองคน หรือสิบสองชั่วโมง ต่อคนหน่วยงานนั้น จะต้องมีค่าจ้าง รปภ.น้อยที่สุด สองแสนบาทต่อปี หากเพียงให้ รปภ.มีหน้าที่แค่ปิด เปิด ประตู แล้วนั่งเฝ้าป้อมยาม บางครั้งอาจนั่งหลับ นอกจากเสียค่าจ้าง แล้วยังทำให้เสียภาพพจน์ และประสิทธิภาพ ในการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน จึงมีการแก้ไขไม่ให้ รปภ. นั่งหลับ หลายประเทศได้มี การพัฒนาระบบ การตรวจสอบการทำงาน ของรปภ. โดยได้ทำ นาฬิกายาม ออกมา เพื่อให้มีการเดิน ไปตรวจตามสถานที่

นาฬิกายาม มีหลายรูปแบบ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาประมาณสอง ถึงสามหมื่นบาท บางรุ่นเวลาจะดูว่ามีความผิดหรือไม่ ต้องเปิดเครื่องนำกระดาษ ที่บันทึกเวลาตามที่กำหนดให้ รปภ. ไปไขกุญแจตามจุดที่กำหนด เอากระดาษนั้นมาอ่าน การบันทึกเวลาว่าถูกต้อง ตามที่กำหนดหรือไม่ นาฬิกายามบางรุ่นใช้ระบบเหรียญอิเลคโทรนิค จะต้องเอาเหรียญนั้นไปเสียบตามจุดต่างๆ เครื่องรุ่นนี้จะบันทึกละเอียดดี แต่การอ่านต้องอ่านผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ และต้องซื้อหัวเพื่อ อ่านข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ใช้ก็ต้องซื้ออีก ทำให้ราคาสูงมาก

จากปัญหาดังกล่าวได้ติดตามเทคโนโลยี การตรวจสอบการทำงานของ รปภ.ก็สรุปแล้วที่ดีที่สุดขณะนี้คือ ระบบ RFID เป็นการอ่านค่าของจุดตรวจแบบไม่ต้องสัมผัส สำหรับนาฬิกายาม GUARD TRACK II ที่นำมาข้อดีคือ ไม่ต้อง ซื้อซอฟแวร์ มีมาให้ทั้งชุด ชาร์จ ชุดต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ มีจุดที่จะนำไปติดตามสถานที่ต่างๆ 10 จุด ตัวอ่าน หนึ่งการชาร์จใช้ได้นานเป็นเดือน เมื่อต้องการดูข้อมูล ก็นำมาโหลดข้อมูล เข้าคอมพิวเตอร์ สั่งพิมพ์งานออกมา เป็นเอกสาร ที่ตอนนี้หลายหน่วยงาน จำเป็นต้องแสดงการตรวจ การเดินตรวจของเจ้าหน้าที่ของ รปภ. ที่เป็นรายงานเอกสาร ใช้งานง่าย ตั้งเองก็ทำได้

ประโยชน์ของการเดินตรวจสถานที่ ในหลายหน่วยงาน มีหลายจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่น่าจะเกิดอันตราย เช่น ตามโรงงานจะมี สถานที่เก็บ ทินเนอร์,น้ำมัน,แก๊ส หรือตามที่จอดรถ ตามศูนย์การค้า โรงแรม เป็นต้น ตามสถานที่ดังกล่าว หากมีการเดินตรวจ ทุกครึ่งชั่วโมง เหตุร้ายต่างๆ เช่นการลักทรัพย์ การโจรกรรม หรือเพลิงไหม้ เรื่องเหล่านี้ จะเกิดได้น้อยลง หรือหากเกิดเหตุแล้ว ตรวจพบเร็ว การแก้ไขก็จะทำได้รวดเร็ว จะลดการสูญเสีย หรือไม่มี การสูญเสียเลยก็ได้ นาฬิกายาม GUARD TRACK II จึงเป็นเครื่องที่ จะช่วยลดการหลับของยาม เพิ่มการเดินตรวจสถานที่ และตรวจสอบได้ง่าย รับประกันหนึ่งปี